شکیبا باشید ...

هزارگذر

با توجه به ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح سازمان های بزرگ و ایجاد database های ذخیره سازی داده ، هم اینک ، مدیران و تصمیم سازان درون سازمان ها با انبوهی از داده های نامتجانس و متنوع ، با سرعت تولید بسیار بالا مواجه هستند. با توجه به این حجم از داده های تولید شده ، استفاده کنندگان از این داده ها ، در چگونگی بهره برداری از آن و تبدیل داده به دانش و ایجاد سازمان هوشمند ، در ارایه سرویس و خدمات دچار سردرگمی می باشند. دستیابی به یک محصول با قابلیت دریافت داده ، تحلیل و پردازش و نمایش و داشبورد سازی یکی از نیازهای مهم و اساسی در ایجاد سازمان داده محور و هوشمند می باشد . از آنجایی که کشور ما در دستیابی به محصول پایدار و امن با تحریم های گسترده مواجه بوده و امکان خرید محصولات خارجی وجود ندارد ، لذا ما در شرکت توسعه تجارت هزارگذر با استفاده از توانمندی و دانش متخصصین داخلی و با رویکرد بهره برداری از دانش و تجربیات شرکت های تولید کننده خارجی ، اقدام به طراحی معماری و شخصی سازی سامانه تحلیل داده با ظرفیت پردازش داده های حجیم نموده ایم.
از طرفی با توجه به امکان توسعه و نیازمندی های آتی سازمانهای بهره بردار ، این سامانه به گونه ای طراحی می شود که با استفاده از API (واسط برنامه نویسی) پلتفرم، امکان اتصال به سایر کتابخانه ها و ابزارهای متن باز و یا اپلیکیشن های سازمان بهره بردار را فراهم سازد.
روش ما در تحقق این سامانه بهره گیری از ابزارهای متن باز و دانش و تجربیات کارشناسان و متخصصین داخلی در حوزه data science و پشتیبانی فنی شرکت های معتبر خارجی می باشد .