شکیبا باشید ...

تشخیص چهره

تشخیص چهره ، فرآیند شناسایی یا تأیید هویت اشخاص است که برای این کار از چهره آن ها استفاده می شود. این الگوها بر اساس جزئیات صورت افراد ضبط ، تحلیل و مقایسه می شود . سیستم های تشخیص چهره از الگوریتم های رایانه ای برای انتخاب جزئیات خاص و مشخص در مورد چهره یک شخص استفاده می کنند. از سیستم های تشخیص چهره می توان برای شناسایی افراد در عکس ، ویدئو یا به صورت تشخیص در لحظه (real-time) استفاده کرد.

  1. فرآیند تشخیص چهره یک گام اساسی است زیرا چهره انسان ها در تصاویر و فیلم ها قرار دارد و تشخیص داده میشود.
  2. فرآیند ضبط چهره بر اساس ویژگی های صورت فرد ، اطلاعات آنالوگ صورت را به مجموعه ای از اطلاعات دیجیتال (داده ها) تبدیل می کند.
  3. روند تطابق صورت تأیید می کند که آیا دو چهره به یک فرد تعلق دارند یا خیر.

سیستم های تشخیص چهره از الگوریتم های رایانه ای برای انتخاب جزئیات خاص و مشخص در مورد چهره یک شخص ،  مانند فاصله بین چشم یا شکل چانه ، استفاده می کنند. سپس به یک نمایش ریاضی تبدیل می شوند و با داده های صورت های دیگر که در یک پایگاه داده تشخیص چهره جمع آوری شده مقایسه می شوند. داده های مربوط به یک چهره خاص معمولاً  face template نامیده می شود و از یک عکس ( photograph ) متفاوت است زیرا فقط برای جزئیات خاصی که می توان از آن ها برای تمایز یک چهره از چهره دیگر استفاده کرد ، طراحی شده است.

اما داده های تشخیص چهره می توانند مستعد خطا شوند ، که می تواند افراد را به جرم و جنایاتی که مرتکب نشده اند ، متهم کند. نرم افزار تشخیص چهره به ویژه در تشخیص آمریکایی های آفریقایی تبار و سایر اقلیت های قومی ، زنان و جوانان را به درستی شناسایی نمی کند و به طرز نامناسبی روی گروه های خاص تأثیر می گذارد و این مسئله بسیار بد است.

در آینده نزدیک ، فناوری تشخیص چهره به احتمال زیاد همه گیرتر خواهد شد. این مسئله ممکن است برای ردیابی حرکات افراد در جهان مانند خواننده پلاک خودرو ها و  وسایل نقلیه موزد استفاده قرار گیرد. تشخیص چهره به صورت real-time در حال حاضر در کشورهای دیگر و حتی در رویدادهای ورزشی در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد.