شکیبا باشید ...

پردازش تصویر

پردازش تصویر روشی برای انجام برخی عملیات بر روی یک تصویر ، به منظور بدست آوردن یک تصویر پیشرفته یا استخراج برخی از اطلاعات مفید از آن است. در واقع پردازش تصویر نوعی پردازش سیگنال است که در آن ورودی یک تصویر است و ممکن است خروجی آن تصویر یا خصوصیات و ویژگی های مرتبط با آن تصویر باشد. امروزه ، پردازش تصویر در بین فناوری های به سرعت در حال رشد است.

پردازش تصویر اساساً شامل سه مرحله زیر است :

  • وارد کردن تصویر از طریق ابزارهای دستیابی به تصویر
  • تجزیه و تحلیل و دستکاری تصویر
  • خروجی که در آن ، نتیجه (result) ، می تواند تصویر یا گزارشی را تغییر دهد که مبتنی بر تجزیه و تحلیل تصویر باشد.

دو نوع روش برای پردازش تصویر وجود دارد : پردازش تصویر آنالوگ و دیجیتال.

پردازش تصویر آنالوگ را می توان برای نسخه های سخت (Hard) مانند چاپ (printout) و عکس (photograph) استفاده کرد. تحلیلگران تصویر ضمن استفاده از این تکنیک های بصری ، از اصول مختلف تفسیر نیز استفاده می کنند.

پردازش تصویر دیجیتال شامل دستکاری تصاویر با استفاده از رایانه های دیجیتال می باشد که در دهه های گذشته میزان استفاده از آن بصورت نمایی افزایش یافته است و کاربردهای متعدد و متنوع ای دارد. سیستم های چندرسانه ای (Multimedia systems) ، یکی از ارکان جامعه مدرن اطلاعات ، به شدت به پردازش دیجیتال متکی است . سه مرحله کلی که همه نوع داده ها هنگام استفاده از تکنیک دیجیتال باید طی کنند عبارتند از : پیش پردازش ، تقویت و نمایش ، و استخراج اطلاعات .