شکیبا باشید ...

SDC ETL

ETL مخفف Extract Transform and Load  است که به معنای استخراج، پالایش و بارگذاری اطلاعات می‌باشد. از ETL در زمان ساخت انبار داده‌ها (Data Warehouse) استفاده می‌شود. فرایندی که به موجب آن اطلاعات از یک یا چند منبع مختلف جمع آوری، پالایش و در نهایت در انبار داده بارگذاری می‌شود

فرآیند تزریق اطلاعات در انبار داده‌های Hadoop توسط ETL نوشته شده شرکت هزارگذر با ویژگی های زیر طراحی شده است :

 

استخراج داده‌ها با کاربردی ساده و تحت وب

 

 • امـکان تعریف مـنبع اسـتخراج داده‌ها از پایگاه‌های MS-SQL ،My SQL ،Access ،Oracle و Text
 • امکان ایجاد انواع Query بر روی پایگاه اطلاعاتی منبع
 • امکان انتخاب یک یا چند جدول یا View به‌عنوان اطلاعات اصلی
 • امکان انتخاب اطلاعات پایه‌ای در منبع به‌عنوان بازه زمانی، موقعیت مکانی یا صفت آماری
 • امکان جمع‌آوری داده‌های خام از منبع و ذخیره آن پیش از انجام هرگونه دست‌کاری داده‌ها

 

تبدیل داده‌ها بر اساس نیاز طراح انبار داده

 

 • مکان تـبدیل مـقادیر اطلاعات پایه بر اساس تعریف کاربر
 • امکان انتقال رکـوردهای مـوجود در منبع با همان ID‌های فعلی انباره هدوپ
 •  امکان پاک‌سازی و پـالایش داده‌ها با انجام امور
 •  فیلتر کردن مقادیر
 •  تبدیل چند مقدار به یک مـقدار تبدیل به
 •  یک مقدار ثابت
 •  حذف داده‌های خارج از محدوده
 • خلاصه‌سازی رکوردها
 • کنترل صحت و کیفیت داده‌ها
 • تـعریف فـرزند مقادیر صفات و یکسان کردن کدها
 • هم‌معنی کردن علائم استفاده شده در منبع
 • امکان اصلاح داده‌ها، برای بهبود کیفیت داده‌ها، و ادغام داده‌ها با یکدیگر، جهت ایجاد ارزش‌های مضاعف داده‌ای

 

انتقال اطلاعات به Hadoop

 

 • امکان انتخاب سناریوی انتقال از دو حالت حـذف داده‌های قـبلی و انتقال همه رکوردها و یا جاگذاری داده‌های جدید
 • امکان انتقال اطلاعات از مـنبع در قلم‌های اطلاعاتی یا آماری
 • امکان ایجاد تناظر یک‌به‌یک میان فیلدهای منبع و مقصد
 •  امـکان درج رخدادهای انتـقال در سیستم لاگ گیری
 • امکان زمان‌بندی انتقال داده‌ها از منبع اصلی به هدوپ با استفاده از ویژگی های ذیل :

 

 1. انتقال خودکار اطلاعات
 2. انتقال تکرارشونده یا دفعه‌ای
 3.  انتـقال اطلاعات به‌صورت روزانـه، هفتگی، ماهیانه
 4. انتقال اطلاعات از تاریخ x تا تاریخ y
 5. امکان تنظیمات نحوه انتقال و زمان‌بندی‌های انتقال جهت انتقال اطلاعات به انبار داده