شکیبا باشید ...

متن کاوی

Text mining ( که با نام دیگر Text analysis نیز شناخته می شود) ، فرایند تبدیل داده های متنی بدون ساختار به اطلاعات معنی دار و ساختاریافته است . متن کاوی با استفاده از فناوری های مختلف هوش مصنوعی برای پردازش خودکار داده ها و تولید بینش ارزشمند ، شرکت ها را قادر می سازد تا تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها را انجام دهند.

برای مشاغل ، مقادیر زیادی از داده های تولید شده هر روز نشان دهنده یک فرصت و یک چالش است. از یک طرف ، داده ها به شرکتها کمک می کنند تا درباره نظرات مردم درباره یک محصول یا خدمات ، بینش هوشمندانه ای کسب کنند. به تمام ایده های بالقوه ای که می توانید از تجزیه و تحلیل ایمیل ، بررسی محصولات ، پست های رسانه های اجتماعی ، بازخورد مشتری ، بلیط های پشتیبانی و غیره بدست آورید فکر کنید. از طرف دیگر ، معضل نحوه پردازش این داده ها وجود دارد. و این جایی است که Text Mining نقش اصلی را ایفا می کند.